Εμπορία Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων Χονδρική-Λιανική 2108810450 CCTV & SECURITY EXPERTS

SIEMENS SINTONY 60 και απομακρυσμένη όπλιση - αφόπλιση πίνακα συναγερμού

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστη το χρονικό διάστημα απο 16 έως και 26 Αυγούστου λόγω καλοκαιρινών διακοπών.Οι παραγγελίες  που θα γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα θα εκτελεστούν την Δευτέρα 28 Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@digitalnet.gr
 

 

SIEMENS SINTONY 60 και απομακρυσμένη όπλιση - αφόπλιση πίνακα συναγερμού

Για να επιτευχθεί η εξ αποστάσεως όπλιση αφόπλιση του συστήματος απαιτείται ειδικός κωδικός DTMF για εξ’ αποστάσεως ενεργοποίηση
απενεργοποίηση που μπορεί να διαφέρει από τον master κωδικό κυρίως χρήστη


Η διευθυνση προγραμματισμού μέσω πληκτρολογίου είναι
P(κωδικός εγκαταστάτη)Ε  P63E 1-2E 0-9999E
ωπου (1 = Περιοχή A, 2 = Περιοχή B) (Τιμή 1-4 ψηφία κωδικού 0-9999)
Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης. Οι κωδικοί που προγραμματίζονται σε αυτή την
διεύθυνση αποτελούν το κωδικό DTMF που πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να εκτελείται αυτή η
λειτουργία. Όταν καλείτε το σύστημα και αφού αυτό απαντήσει στην κλήση και τερματίσει τους
τόνους απάντησης του ενσωματωμένου modem, μπορείτε να εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό DTMF
της αντίστοιχης περιοχής και άμεσα θα αποδοθεί η τρέχουσα κατάσταση της Περιοχής αυτής.(ένας τόνος η τρείς τόνοι)
Μετά από αυτό, εάν πιέσετε το πλήκτρο “*” στο τηλέφωνο η κατάσταση της συγκεκριμένης
περιοχής θα αλλάξει, π.χ. εάν πριν το συναγερμό ήταν ενεργοποιημένη θα απενεργοποιηθεί και
ανάποδα. Όταν ολοκληρώσετε απλώς κλείσετε την συσκευή και 15 δευτερόλεπτα αργότερα το
σύστημα θα απελευθερώσει την τηλεφωνική γραμμή.

Για να ολοκληρωθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης θα πρέπει  να γινει και η παρακάτω ρύθμιση άσχετα εάν υπάρχει η πλακέτα φωνητικών μυνημάτων P64E 1-2E 0-99E
(1 = Περιοχή A, 2 = Περιοχή B) (0-99)

Εάν η ψηφιακή μονάδα Φωνής έχει εγκατασταθεί στο σύστημα, είναι δυνατό μέσω ενός
απομακρυσμένου τηλεφώνου να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε κάθε περιοχή με την χρήση 4-ψήφιου κωδικού με την υποβοήθηση ηχητικών εντολών που παρέχονται από την μονάδα Φωνής
ώστε να αναγνωρίζετε ηχητικά την Περιοχή που ελέγχετε.

Σε αντιθετη περίπτωση οπλίζουμε η αφοπλίζουμε απομακρυσμένα χωρίς φωνητική καθοδήγηση

https://www.youtube.com/watch?v=aHAdvr2QsJk