Εμπορία Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων Χονδρική-Λιανική 2108810450 CCTV & SECURITY EXPERTS

Gmail SMTP Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του

 Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του Gmail SMTP;


Οι Gmailρυθμίσεις διακομιστή SMTP για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω του Gmail από οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

  • Gmail SMTP server τουδιεύθυνση: smtp.gmail.com
  • Gmail SMTP όνομα χρήστη : πλήρης σας διεύθυνση Gmail (π.χ. example@gmail.com)
  • Gmail SMTP κωδικό : σας κωδικού πρόσβασης του Gmail
  • Gmail SMTP  θύρα (TLS) :  587
    • Gmail SMTP θύρα (SSL) : 465
  • Gmail SMTP TLS / SSL απαιτείται: ναι

Η ρυθμιση αυτή ειναι απαραίτητη να γίνει σε ip modules συναγερμών η σε DVR οταν θέλουμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις συμβάντων στον λογαριασμό Gmail