Εμπορία Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων Χονδρική-Λιανική 2108810450 CCTV & SECURITY EXPERTS

Multiswitch (Πολυδιακόπτες)

Multiswitch (Πολυδιακόπτες)

 Πολυδιακόπτης ενισχυτής δορυφορικής λήψης που αναλαμβανει την ταυτόχρονη  διανομή δορυφορικού σήματος σε πολλους δορυφορικούς δέκτες

Αυτόνομοι (stand alone)
Επεκτάσιμοι (Caskade)